Từ ngày 05/01/2013, Tổng cục thuế đã phát hành phần mềm TNCN 2.5 đáp ứng một số nội dung

" /> Từ ngày 05/01/2013, Tổng cục thuế đã phát hành phần mềm TNCN 2.5 đáp ứng một số nội dung

" /> Từ ngày 05/01/2013, Tổng cục thuế đã phát hành phần mềm TNCN 2.5 đáp ứng một số nội dung

" />

Phần mềm Đăng ký mã số thuế TNCN 2.5 + Link download

Từ ngày 05/01/2013, Tổng cục thuế đã phát hành phần mềm TNCN 2.5 đáp ứng một số nội dung

Đăng lúc: 08-01-2013 | Đã xem: 83985

Từ ngày 05/01/2013, Tổng cục thuế đã phát hành phần mềm TNCN 2.5 đáp ứng một số nội dung :

1-     Nhập được số CMND có độ dài 09 số (mẫu CMND cũ) hoặc 12 số (mẫu CMND mới)

2-     Kiểm tra dữ liệu ngày tháng theo chuẩn Việt nam

3-     In Tờ khai theo mẫu Thông tư 80/2012

4-     Mở rộng kí hiệu tệp trong tên file kết xuất: từ 03 kí tự lên 05 kí tự (05 kí tự sau cùng của tên file)

 

Link download

Dành cho doanh nghiệp
Tên File     TNCN_v2.5.rar (New)
Kích cỡ     9.3MB
 Tải về[1]     Tải về[2]
Dành cho Cơ quan thuế.
Tên File    HTKT_v2.4.rar (New)
Kích cỡ     9.32MB
 Tải về[1]     Tải về[2]

 

Tag:

Phần mềm TNCN 2.5

TNCN 2.5

Đăng ký mã số thuế TNCN 2.5

Phần mềm Đăng ký mã số thuế TNCN 2.5

Các tin liên quan